Hidrosel

Hidrosel ya da su kesesi fıtığı nedir?

Erkek çocuklarda sıkça gözlenen bu durumda, torbalar içinde testis çevresinde sıvı toplanması söz konusudur. Bu durum torbada şişlik ve zaman zaman renk değişimi ile kendini gösterir. Su kesesi fıtığının boyutu, günün belirli saatleri ya da haftanın belirli günlerinde farklılık gösterir; büyür-küçülürse, su kesesinin ince bir kanal yoluyla karın boşluğu ile iştirakli olduğu anlaşılır. Bu durumda “komünikan hidrosel” ya da bağlantılı hidroselden bahsedilir.

Hidrosellerin büyük çoğunluğu yaşamın ilk 1.5-2 yılı içinde kendiliğinden gerileyip iyileşebilir. Bu iyileşme oranı %70-75 dolayındadır. Bu zaman dilimi içinde gerilemeyen, aksine boyutu büyüyen hidrosellerde cerrahi girişim kaçınılmaz olur.

Tanı nasıl konur?

Bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu, sadece elle muayene ile rahatlıkla tanı koyabilir. Transillüminasyon yöntemi denen usulde, karanlık bir odada, el feneri ışığı torba üzerine tutulursa, ışığın torbanın içinden tamamen geçtiği gözlenir. Bu durum sıvı varlığının ve hidrosel tanısının en önemli ve geçerli kanıtıdır.

Ameliyat niçin gereklidir ve nasıl uygulanır?

Sıvı miktarının ve testis üzerindeki baskının artmasının testise zarar verebileceği konusunda gözlemler vardır. Bu riskin azaltılması gerekir.

Ameliyat, genel anestezi koşulları altında, 6 satlik bir açlık süresinin sonunda gerçekleştirilir. Ameliyat kasıktan 2-3 cm lik bir kesi ile ya da torbanın dış yanından yaplan bir kesi ile gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası 2 gün kadar yaranın kaka ve çişle temas etmemesini sağlayan pansuman malzemeleri kullanılmalıdır; ayrıca alt bezi 2 gün süre ile sık aralıklarla değiştirilmeli, kakalı-çişli bırakılmamalıdır.

Ameliyat sonrası şişlik bir süre daha devam edilebilir. Ama zaman içinde bu azalır.


Sol torbada hidrosel


İki torbada mevcut hidrosel