Hakkında

Prof. Dr. S.N. Cenk BÜYÜKÜNAL

FEAPU, FEAPS, FRCS (hon), EPSA (hon)

Dr S.N. Cenk Büyükünal hekim bir aileden gelmektedir.

1970 yılında girdiği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1976 yılında derece ile mezun oldu. Aynı fakültede başladığı Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi’ni 1980 yılında, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’ni ise 1983 yılında tamamladı. Vatani görevini yedek subay olarak 1983-1984 yıllarında İstanbul Dz.K.K. Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde tamamladı. Vatani görevini tamamladıktan sonra S.S.K Okmeydanı Hastanesi’nde 1 yıl kadar çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yaptı.

1985 yılında Çocuk Cerrahisi Doçenti unvannı kazandı. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doçent olarak göreve başladı. 1990 yılında Profesör unvanını aldı.

Aynı fakültede, bazı idari görevlerde bulundu. Bu arada Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında, hem Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı hem de Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nın UEMS (Avrupa Tıp Birliği)’nin eğitim sertifikasyonunu almasında önemli katkısı oldu.

Dr Cenk Büyükünal 15 kadar uluslararası nitelikte kongre ve çalıştayın ülkemizde organize edilmesinde çaba gösterdi. Onkoloji uzmanı Prof Dr Evin Büyükünal ile evli olan Cenk Büyükünal bir kız çocuk babasıdır.

Mesleki ve kurumsal özelliklerden bazıları

Ulusal Çocuk Cerrahisi, Ulusal Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgelerine sahiptir. Bu arada Avrupa Çocuk Cerrahisi FEAPS (2000) ve Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgeleri FEAPU (2005) de bulunmaktadır. İngiliz Kraliyet Cerrahi onursal üyesidir (FRCS hon.)

Hobileri, ilgi alanları

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanında tıp tarihi araştırmaları, yaklaşık 700 parçadan oluşan doktor ve cerrah bebek-biblo-kukla koleksiyonu, oyuncak ambulans koleksiyonu, eski tıp aletleri ve ilaç kutuları koleksiyonu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tüm hastanelerin kartpostal koleksiyonu en önemli hobileridir. Doktor – cerrah biblo, kukla ve bebek koleksiyonu halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesinin ikinci katında sergilenmektedir. Dr Büyükünal için en büyük gurur kaynağı, ülkemizdeki en geniş Atatürk ve Çocuk Resimleri koleksiyonuna sahip olmasıdır. Koleksiyon 2017 yılında bir ay kadar bir süre Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenmiştir.

Bu koleksiyon 2017 yılında Anıtkabir Komutanlığı Envanterine girmiş olup 23 Nisan ve benzeri günlerde sergilenmektedir.

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

Dr. S.N. Cenk Büyükünal çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanında uzman olmakla beraber özellikle şu konularda yoğun araştırmaları ve klinik deneyimleri bulunmaktadır. Bu nedenle son 20 yıllık dönemde, bilimsel ve klinik çalışmaları daha çok aşağıda yazılı alanlarda yoğunlaşmış bulunmaktadır:

a) Çocuk Ürolojisi ile ilgili tüm konular
 • Kasık fıtığı, hidrosel, inmemiş testis gibi kasık kanalı patolojileri
 • Halk arasında peygamber sünneti diye de adlandırılan hipospadiasın tüm türlerinin tedavisi
 • Karın ön duvarı anomalileri arasında mesane ekstrofisi (idrar torbasının doğuştan açıklığı)
 • Anne karnında saptanabilen hidronefroz (böbreğin idrar toplama bölümünün çıkışındaki tıkanıklığa bağlı genişlemeler), hidroüneteronefroz (hem böbreğin hem idrar kanalının tıkanıklığa bağlı genişlemesi), posterior üretral valv (idrar torbası çıkışındaki kapakçıklara bağlı olarak gelişen ciddi tıkanmalar)
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın idrar torbasından yukarıya idrar kanalı ve böbreğe geri kaçışı)
 • İdrar ve kaka kaçırma ile ilgili tüm sorunlar
 • Yetersiz hacımdaki idrar torbalarının genişletilmesi (mesane ogmentasyonları)
 • İdrar yolları ile ilgili taşların tedavisi
 • Bıçaksız olarak tedavi edilebilen idrar yolları sorunları (sistoskopik girişimler)
 • Sünnet gerektiren durumlar, sünnet hatalarının tedavisi
 • Kızlarda himenin kapalı olması ve küçük dudakların yapışıklığı ile ilgili sorunlar
b) Çocukluk çağı tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Wilms (böbrek) tümörü
 • İdrar torbası, vajina ve rahimde görülen tümörler
 • Testis ve yumurtalık tömörleri
 • Kuyruk sokumundan çıkan tümörler (teratomlar)
c) Cinsiyet gelişim anomalileri (DSD)
 • Gerek kızlarda gerekse erkeklerde gözlenebilen tüm cinsiyet gelişim anomalilerinin cerrahi tedavisi ile ilgili yaklaşımlar
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
 • Çoğu çocuk ürolojisi alanında hazırlanmış, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 198 bilimsel makale
 • Uluslararası kongrelerde sunulmuş 237 bildiri
 • Uluslararası kongrelerde 29 kez davetli konuşmacı olarak konferans
 • Bir yabancı kaynak kitapta editörlük
 • 16 yabancı ve yerli kitapta bölüm yazarlığı
KAZANILMIŞ ÖDÜLLER
 • İngiliz Kraliyet Cerrahi Akademisi Onursal Üyeliği FRCS (2005)
 • İngiliz Çocuk Cerrahisi Derneği (BAPS) Konsül üyeliği
 • 1988 Atina’da BAPS-ISHPS Toplantısı’nda en başarılı bildiri ödülü ve madalyası
 • 1997 New Orleans American Academy of Pediatrics Klinik Araştırma Ödülü (Prof S Celayir ve S Göksel ile birlikte)
 • 1998 ESPU (Avrupa Çocuk Ürolojisi Kongresi) Klinik Araştırma Ödülü (Cerrahpaşa ekibi olarak)
 • 2008 Uluslararası Katılımlı Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde bildiri ödülü (Cerrahpaşa ekibi olarak)
 • 2014 Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Ürolojisi PEDURO Kongresi’nde en başarılı bildiri ödülü (Cerrahpaşa ekibi olarak)
 • Eczacıbaşı Bilim Ödülü 1987
 • Eczacıbaşı Bilim Ödülü 1989 (S Celayir ve G Kaner ile birlikte)
 • Cihat Tahsin Gürson Bilim Ödülü 1994 (Ayşenur Celayir ile birlikte)
 • Cihat Tahsin Gürson Bilim Ödülü 1996 (N Kılıç ile birlikte)
EDİTÖRLÜK GÖREVİ
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği resmi yayın organı olan Çocuk Cerrahisi Dergisi editörlük görevi
 • Journal of Pediatric Surgery isimli uluslararası derginin yayın kurulu üyeliği
 • Pediatric Surgery International isimli uluslararası derginin yayın kurulu üyeliği
 • Annals of Pediatric Surgery isimli uluslararası dergide yayın kurulu üyeliği
ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÜROLOJİSİ ALANINDAKİ ÖNEMLİ GÖREVLERİ
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu Başkanlık görevleri
 • Avrupa Çocuk Ürolojisi Board’u EBPU Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığı
 • EUPSA Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin UEMS ve EUPSA temsilcilik görevi
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDAKİ ÜYELİK VE GÖREVLER
 • BAPS British Association of Paediatric Surgeons (Üyelik ve Konsül üyeliği)
 • EUPSA Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği
 • IPSO (Uluslararası Çocuk Onkolojik Cerrahisi Derneği) üyeliği
 • EBPS ve EBPU (Avrupa Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Board’u) sınav komisyonu üyelikleri
 • ISHPS (Uluslararası Çocuk Cerrahisi Tarihi Derneği) Genel sekreteri
 • ESPU History of Pediatric Urology grubu düzenleyicisi